Placering og adgang

Projektarealet er en mark vest for Rødding Højskole, der indtil for nylig har været udlagt til konventionelt landbrug. Arealet har tidligere være eng og ligger i tilknytning til §3-beskyttede enge langs Rødding Bæk.

Området bliver frit tilgængeligt for offentligheden, og den anlagte sti gennem engområdet bliver på naturens præmisser og med os som gæster.