Læring og formidling

Vi ser det som en bunden opgave at være med til at formidle viden om de store problemer og udforinger, verden står over for med det formål at fremme viden om vild natur og biodiversitet og inspirere mennesker til at handle.

Vores tilgang vil være inddragende, inspirerende og levende uden løftet pegefinger, og vi vil undervise og involvere såvel borgere som højskoleelever og kursister. Engområdet og Rødding Bæk vil blandt andet blive integreret aktivt og konkret til undervisning i højskolens hovedfag ‘Selvforsyning & Jordbrug’, hvor vi allerede arbejder med have- og jordbrug, forarbejdning af råvarer og dyrehold.

Byens dagplejere og børnehaver besøger i forvejen området flittigt og hilser på vores tre grise, og Rødding Friskole arbejder med konkrete planer om at integrere området i deres arbejde med naturfag og biologi.

Ved indgangen til bæk og eng vil der være skilte med information om de planter og dyr, man kan opleve samt interaktive tiltag. Der opsættes desuden en audiobænk med lyde fra områdets dyr, en fastmonteret kikkert så man kan udforske de forskellige fugle i området, og et sansehjul der frigiver dufte og understøtter oplevelsen af skiftende årstider.