Effekt

Flere og flere gentænker i disse år deres egen have og deres syn på naturen. Det er vores vision vedblivende at udfordre dette syn og arbejde for at give mere plads til naturen – på naturens præmisser.

Det er derfor vores håb, at naturgenopretningsprojektet vil skubbe til den bevægelse, der allerede ruller i samfundet.

Under ’Målsætning’ kan du læse, hvad vi påtænker at udføre og med hvilke ambitioner, og hvis vi når vores mål, kan vi se frem til følgende effekter og resultater:

  • Et forbedret miljø for fisk i vandløbet – og følgelig med markant flere fisk og nye arter. I dag er der fundet færre fisk end forventet i den eksisterende bæk.
  • Mere vild natur med markant forbedrede forhold for insekter, bier og sommerfugle.
  • Et uforstyrret og naturligt vandmiljø, hvor den truede vandsalamander kan yngle og trives.
  • Øget lokal bevidsthed, borgerinvolvering og interesse for natur og biodiversitet.
  • Øget national bevidsthed og fokus formidlet gennem tv-udsendelsen ’Giv os naturen tilbage’ på DR, der følger projektet.
  • En kile af natur fra Rødding by, forbi højskolen og ud i det fri bestående af fersk eng, vådområde/sø og vandløb til glæde for alle byens borgere og højskolens elever og kursister.

Indikatorer
Antallet af fisk måles jævnligt af DTU Aqua ved brug af elektrofiskeri. Bestanden kan derfor følges ret effektivt.