Baggrund

Rødding Højskole blev grundlagt i 1844 som Danmarks første højskole, og har sine rødder solidt plantet i den landbrugskultur som højskolebevægelsen udspringer af. Skolens bygninger vidner således om en kulturinstitution, der i sin tid blev grundlagt på et eksisterende landbrug.

Men tiderne skifter, og særligt en højskole er nødt til at følge med.

Samfundsudviklingen i 1960’erne og 1970’erne ændrede ikke bare elevsammensætningen, men også skolens faglige fokus, og selvom skolen bevarede jordbruget helt frem til 1980’erne, har det ikke fyldt synderligt i skolens fagudbud de seneste mange år.

Rødding Højskole har som noget særligt kunnet undgå at frasælge al sin landbrugsjord, og med et voksende behov for bæredygtighed, økologi og biodiversitet er tiden nu inde til at genindtage de omkringliggende marker og give naturen mere plads og bedre forhold.

Vi har derfor sat os for at forvandle et stykke af højskolens konventionelle landbrugsjord bag Rødding Sognekirke til et rekreativt, vildt og mangfoldigt naturområde til glæde for naturelskende borgere i Rødding.