Overalt i Danmark mangler der plads til vild natur. Insekter og sommerfugle, der før var almindelige, er nu sjældne eller helt forsvundet. Rødding Højskole har derfor besluttet at gøre en aktiv indsats for at skabe en vildere natur i umiddelbar nærhed af Rødding by.

Baggrund

Rødding Højskole blev grundlagt i 1844 som Danmarks første højskole, og har sine rødder solidt plantet i den landbrugskultur som højskolebevægelsen udspringer af.

Målsætning

Målsætningen er en genopretning af Rødding Bæk ved at føre den tilbage til dens oprindeligt bugtede forløb.

Effekt

Det er vores vision vedblivende at udfordre dette syn og arbejde for at give mere plads til naturen – på naturens præmisser.