Højskolebækken

Et naturgenopretningsprojekt i Rødding

Mere vild natur i Rødding

Tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at forsvinde fra Danmarks natur. Rødding Højskole har derfor i samarbejde med Forum Rødding, Vejen Forsyning og Vejen Kommune besluttet at forvandle et stykke af højskolens konventionelle landbrugsjord bag Rødding Sognekirke til et rekreativt og mangfoldigt naturområde.

Læs mere om projektet

Overalt i Danmark mangler der plads til vild natur. Insekter og sommerfugle, der før var almindelige, er nu sjældne eller helt forsvundet.

Køb en andel

Projektets gennemførelse afhænger af lokal opbakning, og vi ønsker desuden at signalere til hele Danmark, at vi i Rødding står sammen om en grønnere fremtid.

Følg projektet på DR

Mere end 90 kommuner deltager, og genetableringen af Højskolebækken bliver Røddings ambitiøse bidrag til konkurrencen ”Danmarks vildeste kommune”.

500.000 kr.

Målet for indsamlingen

533.000 kr.

Indsamlet pr. 21/6-2022